2008 | KABK | tekstvisualisaties

Een tekst lees je. Maar kan je een tekst ook visualiseren, buiten de letters om? Hoe verhouden de letters in een tekst zich tot elkaar, los van de betekenis van de woorden en de zinnen die deze letters vormen? Om die vraag te beantwoorden heb ik in de programmeertaal Processing een code geschreven waarmee willekeurige teksten (die gebruik maken van het Latijnse alfabet) per opeenvolgend letterpaar kunnen worden ingelezen en omgezet in een cirkelmatrix van 26 bij 26 posities. Niet alleen de begin- en eindletterparen worden weergegeven (resp. in blauw en in rood) maar ook hun relatieve frequentie, en de aanwezige verbindingen tussen letterparen onderling (en diens relatieve frequentie).

Het is nog maar de vraag of de figuren eenvoudig gelezen kunnen worden. Desalniettemin wordt er de 'genetische' structuur van een tekst mee blootgelegd, die op zichzelf al fascineert.


Paul van Ostaijen, Melopee 


Marinus Nijhoff, Awater 


Boek Genesis (Nederlands) 


Boek Genesis (Frans) 


Boek Genesis (Duits) 


Boek Genesis (Albanees) 


Boek Genesis (Engels) 


Charles Darwin, Origin of Species 


Augustinus, Confessiones, Boek 4